Vi fyller unika platser med innehåll, som väcker intresse och uppskattning hos besökaren!

Vi fyller unika platser med innehåll, som väcker intresse och uppskattning hos besökaren!

Vi är inte det största eller mest omtalade mäss- och eventbolaget i Sverige. Men vi är nog ett av de mer engagerade. Att efter flera år haft det som bisyssla och varit medarrangör utvecklades en tanke och idé om att skapa mässor och events som byggde på något unikt och som särskiljde mig från andra arrangörer. Det blev grunden till PI Konceptmässor AB.  

Mitt namn är Peter Isaksson och det är jag som driver PI Konceptmässor AB. Vi är som sagt inte störst och har inga ambitioner att bli störst. Jag drivs istället av en ambition att kunna jobba med det jag tycker om på ett sätt som även andra kan uppskatta och på en nivå som gör det möjligt att kunna ta del av livet som händer runt omkring mig.

Mässverksamheten i egen regi startade i slutet av 2015. Att få möjligheten att göra arrangemang på unika och i annorlunda miljöer samt att skapa möjligheter för andra att kunna ta del av dessa platser på nya sätt, är något jag känner starkt för.  Är du besökare på något av våra arrangemang så får du gärna komma med synpunkter och ge oss ditt omdöme.  Lättast görs det på vår Facebooksida där även andra kan ta del av dina synpunkter.

Jag hoppas jag snart får möjlighet att prata med er för att ta del av synpunkter och idéer. För idéer älskar jag att bolla över en kopp kaffe och en kanelbulle!

   // Peter Isaksson

 

Faktureringsadress:
PI Konceptmässor AB
Kund-id WIN3784, FE nr 160
105 69 Stockholm