Ett normalt år fyller vi unika platser med upplevelser som väcker intresse och uppskattning hos tusentals besökare! Men så icke under pandemiåret.

Med anledning av Covid-19 och gällande restriktioner för mässor och evenemang har vi sedan mars 2020 inte kunnat genomföra några mässor eller evenemang. Vi återkommer när det återigen blir möjligt för oss att bedriva verksamheten i full skala. 

Med vänlig hälsning,
Peter Isaksson


Faktureringsadress:
PI Konceptmässor AB
Kund-id WIN3784, FE nr 160
105 69 Stockholm 

Postadress:
PI Konceptmässor AB
Glättargatan 39
784 67 Borlänge