Med anledning av Covid-19 och gällande restriktioner för mässor och evenemang har vi sedan mars 2020 inte kunnat genomföra några mässor eller evenemang. Vi hoppas kunna återkomma när restriktionerna möjliggör för oss att bedriva vår verksamhet igen. 

mvh
Peter Isaksson

Faktureringsadress:
PI Konceptmässor AB
Kund-id WIN3784, FE nr 160
105 69 Stockholm 

Postadress:
PI Konceptmässor AB
Glättargatan 39
784 67 Borlänge