Våra tjänster

Vi har sedan början av 2000-talet arbetat med mässor och evenemang som bisyssla och som extern resurs åt andra arrangörer. Sedan 2015 drivs verksamheten i egen regi och eget bolag. Läs mer om våra arrangemang på Facebook PI Konceptmässor.

Mässor

Vi söker gärna platser som är unika och låter valet av plats och anläggning bestämma vad som är möjligt att arrangera. Vi är inte en arrangör som arrangerar evenemang i sporthallar, om inte vår uppdragsgivare vill det, utan vi jobbar med de naturliga förutsättningar som finns på platsen där vi sätter upp våra arrangemang.

Vi vill att en mässa ska vara en upplevelse som fångar målgruppen. För att kunna skapa det så anser vi att miljö och innehåll måste komplettera varandra för att det ska bli en bra upplevelse på mässan för alla inblandade.

Event

Event utvecklar vi utifrån kunden/beställarens behov. Vi pratar oss fram till något som känns bra för er och som attraherar er tänkta målgrupp. Vi vill inte heller åta oss uppdrag som vi själva inte tror på. Det måste finns en inre tro och övertygelse i allt vi gör för annars blir det inte bra i slutändan. Därför så törs vi även säga vad vi tycker och anser kan fungera. Som kund hos oss får du ingen "Ja-sägare" utan en part som vill samma sak som beställaren; att skapa ett lyckat och framgångsrikt evenemang. Vi arbetar dels med rena företagsevent och jubileum men även med andra typer av event som kan innehålla en kurs eller en workshops för ett antal deltagare.

Destinationsutveckling

De evenemang vi arrangerar attraherar tusentals besökare under en kortare period. För att jobba mer långsiktigt med att utveckla ett besöksmål, en destination eller ett hotell så kan vi fungera som bollplank eller som extern arrangör av olika event. Vi jobbar då tätt tillsammans med er för att se till ett större behov och över en längre tidsperiod där vi medverkar till att skapa evenemang som syftar till att dra besökare, skapa kännedom och ökad försäljning.

Mässbyggnation

Vi kan åta oss att bygga mässor åt både privata och offentliga arrangörer. Kommunmässor inom olika teman, fack-/branschmässor eller andra typer av mässor. Vi jobbar i nätverk med våra underleverantörer och kan på så vis alltid erbjuda det senaste inom mässbyggnation, trender och teknik. Vårt nätverk gör även att vi håller vår egen kompetens aktuell och uppdaterad.

Projektledning

Vi har lång erfarenhet, ca 20 år, inom projektledning och försäljning. Vi kan projektleda hela arrangemang från idé, planering, till införsäljning och genomförande. Allt utifrån ert behov av stöd i projektets olika faser.

Ta kontakt för mer information om hur vi kan hjälpa er med ert nästa event.

Kontaktperson: Peter Isaksson
Telefon: 070 - 273 50 33
E-post: peter.isaksson@konceptmassor.se

Om Peter Isaksson
Peter har tidigare arbetat inom hotell och restaurangbranschen på 80- och 90-talet. Under 00-talet och fram till 2015 så arbetade han med digital kommunikation på olika konsultbyråer i Stockholm och på Confetti i Borlänge. Sedan 2016 så arbetar han heltid med event och mässor i eget bolag från sin hemmabas i Borlänge.

Exempel på uppdrag.

Våra Hotell i Tällberg
Mässor och utveckling av evenemang på hotellen. Pågående sedan 2016.

BOidé - företagshus
Projektledning och införsäljning publikt företagsevenemang under fyra år.

Yrkesmässan - Mora kommun
Byggnation mässa och monterservice.

Pågående och tidigare samarbetspartners och uppdragsgivare

 • Villa Långbers, Tällberg
 • Hotell Klockargården, Tällberg
 • Stabergs Bergsmansgård, Falun
 • Företagshuset Boidé, Borlänge
 • Mora kommun
 • Studiefrämjandet Dalarna
 • Dylta Bruk, Örebro
 • Peab Park, Ängelholm
 • Hotell Valhall Park, Ängelholm
 • Steninge slottsby, Sigtuna
 • Häringe slott, Väster Haninge